Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny w PoznaniuZakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej
UMP POZNAŃSTRONA GŁÓWNA >> SKŁAD OSOBOWY

Prof. zw. dr hab. n.med. Jerzy T. Marcinkowski - kierownik Zakładu

 • Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego www.pth.pl
 • Przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym Kraju
 • Redaktor Naczelny "Problemy Higieny i Epidemologii" www.phie.pl
 • Redaktor Naczelny "HYGEIA Public Health" www.h-ph.pl
 • Redaktor Naczelny "Medicus Mundi Polonia" http://www.wkn.com.pl/czasopisma/medicus-mundi-international
 • Członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk www.keizp.pan.pl
 • Członek Rady Federacji Polskich Towarzystw Medycznych www.fptm.com.pl
 • Członek Rady Redakcyjnej "Orzecznictwo Lekarskie" www.ol.21net.pl
 • Członek Rady Programowej "Medyczna Wokanda" www.wil.org.pl/folder/biuletyn/wokanda_2010.pdf
 • Członek Rady Redakcyjnej "Zdrowie Publiczne" www.zdrowiepubliczne.pl
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie epidemiologii - województwo wielkopolskie
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie epidemiologii - województwo lubuskie
 • Stały biegły sądowy w dziedzinie neurologii Sądu Okręgowego w Poznaniu

Kontakt:

tel. 61 854-73-89/90

e-mail: jmarcin@ump.edu.pl


Dr n. biol. Ewa Ulatowska-Szostak - st. wykładowca

 • Zastępca Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego www.pth.pl

Kontakt:

e-mail: ewaulatowska-szostak@wp.pl

 

Dr n. biol. Aneta Klimberg - adiunkt

 • Skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego www.pth.pl
 • Sekretarz Redakcji "Problemy Higieny i Epidemologii" www.phie.pl
 • Sekretarz Redakcji "HYGEIA Public Health" www.h-ph.pl

Kontakt:

e-mail: anetak@ump.edu.pl

 

Dr n. biol. Jarosław Skommer - st. wykładowca

Kontakt:

e-mail: jaroslawskommer@wp.pl

 

Dr n. med. Daniel Zielonka - adiunkt

Kontakt:

e-mail: zielonka@ump.edu.pl

 

Dr farm. Andrzej Kaniewski - st. specjalista nauk.-techn.

Kontakt:

e-mail: andrzejkan4@wp.pl

 

Dr n. hum. Andrzej Zarzycki - st. specjalista nauk.-techn.

e-mail: andrzej-zarzycki@wp.pl

andrzej-zarzycki@ump.edu.pl

 

dr n. przyr. Michał Mielcarek

Kontakt:

e-mail: m.mielcarek@imperial.ac.uk

 

Lidia Pawlaczyk - sekretariat

Kontakt:

tel. 61 854-73-89/90

e-mail: higiena@ump.edu.pl